Over ons

Hoe werken wij? VVE – Piramide

We werken bij Peuteropvang de Regenboog in Ede vanuit de methode “Piramide”. Deze methode bestaat uit  thema’s, die worden gebruikt. De peuters worden betrokken bij de activiteiten. De taal-, sociaal-emotionele- en cognitieve ontwikkeling wordt duidelijk gestimuleerd aan de hand van de methode “Piramide”. Dit op een speelse manier, die past bij de belevingswereld van de peuter.

Wanneer kinderen een extra steuntje in de rug nodig hebben, op één of meerdere ontwikkelingsgebieden, komt een peuter in aanmerking voor een “VVE-plekje” (VVE staat voor Voor- en vroegschoolse Educatie). Dit gebeurt  in overleg met het consultatiebureau en de ouders. Deze kinderen komen drie dagdelen per week, en worden, door het doen van extra activiteiten uit de methode “Piramide”, op een speelse manier optimaal gestimuleerd in hun ontwikkeling. Zo krijgen de kinderen een betere aansluiting met de basisschool. Voor kinderen die voorop lopen, bieden wij extra uitdaging.

Ouderbetrokkenheid

De oudercommissie is een leuke manier om actief betrokken te zijn bij peuteropvang en buitenschoolse opvang de Regenboog zonder dat het al teveel van uw tijd vraagt. Voor ons is een Oudercommissie onmisbaar. Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan met betrekking tot de veiligheid, gezondheid, VVE,  de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

Mocht het idee u aanspreken om onderdeel uit te maken van  de oudercommissie, of heeft u vragen dan horen we graag van u via de mail oc@deregenboogede.nl. 

Ontmoet onze medewerkers

Onze juffen en de BSO-rijder staan iedere dag voor uw kind klaar. Wij stellen ons graag voor aan u!

Pedagogisch medewerkers

ANJA (Coördinator)

YVONNE

DICKY

MAGDA

GERDA